Wielki sukces Gminy Janów

Miło nam poinformować, że wieś Złoty Potok uzyskała certyfikat „Najciekawszej Wsi w Polsce” – to wielkie wyróżnienie i prestiż w skali ogólnopolskiej, tylko dwie wsie z województwa Śląskiego otrzymały takie wyróżnienie.

W dniach od 30 września do 2 października 2019 r. w Istebnej odbywała się Ogólnopolska Konferencja Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, podczas której uroczyście inaugurowano powstanie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. W konferencji uczestniczyli Wójt Gminy Janów Edward Moskalik, zastępca Wójta Lidia Piestrzyńska, Radni Gminy Janów Henryk Srokosz i Paweł Stefaniak oraz koordynator projektu Ireneusz Bartkowiak. Podczas inauguracji wręczono pierwszych 10 certyfikatów dla Wsi, które przeszły cały skomplikowany proces oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych dziedzinach ocenianych przez ogólnopolski zespół ekspertów.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały wiele lat i wiązały się ze spełnieniem przez wytypowane wsie bardzo wysokich standardów dotyczących różnych dziedzin życia społecznego w sferze kultury i turystyki. Zespół ekspercki wytypował 200 wsi w Polsce, które podlegały wstępnej ocenie i selekcji. 

Po tych działaniach do następnego etapu przeszło 50 wsi, wśród których znalazł się także Złoty Potok. Przez pięcioletni okres szkoleń i warsztatów, a także wizyt studyjnych pozostały do walki o certyfikaty 23 wsie, z których tylko 10 sprostało wysokim standardom postawionym przez ekspertów. Złoty Potok wyróżniał się na każdym etapie oceny i stawiany był pozostałym ocenianym wioskom jako wzór, do którego należy dążyć. Nie obyło się również bez kłopotów, utrzymanie wysokich standardów i proces dochodzenia do uzyskania certyfikatu nie był łatwy. To, że wszystko się udało zawdzięczamy wielu osobom, które starały się, by sprawę pomyślnie sfinalizować. Do tego sukcesu przyczynili się wójtowie, pracownicy urzędu gminy, radni, sołtysi, a także sami mieszkańcy Złotego Potoku. Nad całością przedsięwzięcia czuwał koordynator projektu Ireneusz Bartkowiak. Szczególne podziękowania dla Pana Posła Ryszarda Wilczyńskiego oraz Pani Profesor UAM dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej za cierpliwość i wyrozumiałość.

tekst i zdjęcia: UG Janów