Projekty unijne


Powiat Częstochowski realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowy powiat”

zakłada rozbudowę obecnie funkcjonującej infrastruktury informatycznej, wpływającej na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych poprzez modernizację wewnętrznej infrastruktury sieciowej i rozbudowę serwerowni, zakup nowej macierzy dyskowej i stacji roboczych a także przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa.

 

Wartość projektu: 350 000,00 zł

Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 350 000,00 zł.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.Kliknij, aby przejść dalej „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy”
Kliknij aby przejść dalej „Efektywny pracownik pomocy społecznej”


Kliknij aby przejść dalej „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego...”Kliknij, aby przejść dalej, Kształcenie w młodości sukces w przyszłościKliknij, aby przejść dalej „Scalanie gruntów” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kliknij, aby przejść dalej, Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę