Statuetki Starosty Częstochowskiego

Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i przypominamy, że wnioskodawca może zgłosić jedną propozycję w każdej z pięciu kategorii:

- Edukacja, Kultura,

- Samorządność, Polityka Społeczna,

- Sport, Turystyka,

- Przedsiębiorczość,

- Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia.

 


Kandydatów - mogą to być osoby fizyczne jak i prawne -  zgłaszają:

- Radni Powiatu Częstochowskiego,

- Przewodniczący Rad Gmin z powiatu częstochowskiego,

- Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z powiatu częstochowskiego,

- Laureaci Statuetek Starosty Częstochowskiego poprzednich edycji,

- Organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego.


 

Wnioski można składać do 7 stycznia 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok. nr 3) lub listownie. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia jego wersji elektronicznej, ewentualnie przesłanie e-mail na adres: starostwo@czestochowa.powiat.pl