Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

Realizując zadanie wynikające z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 25 czerwca 2019r. zorganizowało szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego na temat „Narkotyki i NSP. Zagrożenia psychospołeczne i somatyczne, rozpoznawanie zachowań- profilaktyka”.

W szkoleniu udział wzięło ok. 60 osób, w tym pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej m.in. ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, którzy na co dzień pracują z osobami zagrożonymi uzależnieniami.

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące kwestie:

-      tendencje rozwojowe w podaży nowych narkotyków, nadużywanie leków OTC jako ryzyko uzależnień,

-      przyczyny rozwoju  problemów narkotykowo-dopalaczowych,

-      kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne przed narkotykami,

-      rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych – zasady bezpieczeństwa własnego,

-      podstawy pomocy przedmedycznej,

-      wpływ technologii cyfrowych na rozwój emocjonalny,

-      przeciążenia informacyjne i  pobudzenia cyfrowe,

-      cechy cyberzaburzeń i cyberuzależnień.

Szkolenie prowadzone było przez przedstawicieli Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko i mgr Agnieszkę Taper.

                                                                                                                                                                           

K.K.