Rusza rehabilitacja kompleksowa!

Rusza rehabilitacja kompleksowa!

Trwa rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Podstawowym celem kompleksowej rehabilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód

i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi.

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:

  • Moduł I zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia;
  • Moduł II- psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Moduł III – medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu aktywności zawodowej.

Grupy docelowe:

• Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu

   uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji

   szpitalnej;

• Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu  

   uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały

   zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;

• Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie

   funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj

   niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w

   placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności

   zawodowej.

Dla mieszkańców woj. Śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się Sanatorium Uzdrowiskowym Róża

w Ustroniu.

Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

• Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy;

    minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące;

• Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji ) i

    niestacjonarny (20 osób);

• Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia  - 6-7 godzin/uczestnika.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE-KONTAKT TEL. 32 493-21-20

ODDZIAŁ ŚLĄSKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KATOWICACH PLAC GRUNWALDZKI 8-10/8.