Remont drogi w Kusiętach

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Każdego roku dokonujemy modernizacji kolejnych kilometrów dróg powiatowych. Zarząd Powiatu Częstochowskiego osobiście czuwa nad przebiegiem i terminowością realizowanych inwestycji drogowych. Z początkiem nowego roku do użytku oficjalnie oddany został odcinek drogi powiatowej 1042 S biegnącej wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Kusięta. Zakres robót objął przebudowę jezdni bitumicznej  o szerokości 5,5 m oraz obustronne utwardzenie poboczy. W ramach prac przeprowadzono renowację rowów oraz wybudowano podjazd przystanku z kostki brukowej. Wartość zadania wyniosła 637 159,68 zł brutto, w całości kosztów partycypowała Miasto i Gmina Olsztyn, której wkład wyniósł 300000 zł.

- Mamy świadomość jak wiele jeszcze jest do zrobienia, ale myślę, że dzięki prowadzonym przez nas działaniom na przestrzeni ostatnich lat stan dróg powiatowych uległ znacznemu poprawieniu i w ogólnym rozrachunku śmiało możemy powiedzieć, że te drogi są dobre, a będą jeszcze lepsze. Najważniejsze jest to, że mimo niezależnych od nas trudności nieustannie remontujemy i budujemy kolejne kilometry dróg powiatowych. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt chęci uczestniczenia w kosztach remontów dróg ze strony samorządów gmin przez, których terytorium przebiega dany odcinek, tak jak miało to miejsce w przypadku drogi w Kusiętach. Współpraca przynosi wymierne efekty. - komentował w trakcie otwarcia Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

Udział w oficjalnym otwarciu odcinka wzięli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Jan Miarzyński, Członkowie Zarządu : Adam Morzyk i Gwidon Jelonek. Miasto i Gminę Olsztyn reprezentowali samorządowcy z Burmistrzem Tomaszem Kucharskim na czele. Powiatowy Zarząd Dróg reprezentował Dyrektor Roman Pakuła wraz z zastępcą Mariuszem Dobrakowskim