Gala Wolontariatu

Jak każdego roku również tym razem wolontariuszki i wolontariusze z terenu naszego powiatu na zaproszenie Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli spotkali się na uroczystej Gali Wolontariatu. Wydarzenie miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach. W ramach tegorocznego podsumowania działalności charytatywnej wyróżniono 139 wolontariuszy.
To, co najlepiej widać wśród przybyłych aktywistów to zapał do pracy i szczera radość z realizowania zadań, dzięki którym nasz świat staje się choć trochę lepszy. Ogromnie cieszy fakt, że nasze gminy zamieszkuje tak wielu wspaniałych ludzi, którzy działając w bardzo różnorodnych branżach, bezinteresownie pomagają. Oczywiście mamy świadomość, że nasze bezpośrednie podziękowania nie docierają do wszystkich zaangażowanych w wolontariat, natomiast z każdym rokiem udaje się odnaleźć i docenić coraz to większą liczbę osób.
Gala rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem nieformalnego hymnu wolontariuszy, którym jest utwór Tolerancja najbardziej znany w wykonaniu Stanisława Sojki. Wokal prowadzący zapewnił jak zwykle niezawodny Karol Ostalski.
Podziękowania za ofiarną służbę wszystkim przybyłym osobiście przekazali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Jan Miarzyński oraz członkowie Zarządu Gwidon Jelonek i Leonard Smolarski. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za ich codzienne poświęcenie, życzymy Wam, żeby niesione przez Was dobro wracało do Was z podwójną mocą!

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest świętem ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie, z potrzeby serca poświęcają swoją energię i czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Powiat Częstochowski promuje i rozwija ideę wolontariatu, jako konkretną i wymierną formę społecznego zaangażowania.
Serdeczne podziękowania za wsparcie organizacji tegorocznej Gali Wolontariatu 2023 kierujemy do Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach Katarzyny Sosnowskiej.