Nowy Dyrektor DPS w Turowie

Nowym Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Turowie został Zbigniew Wawrzyniak. Oficjalnego wręczenia aktu nominacji dokonał starosta wraz z Członkami Zarządu Powiatu 12 lutego 2020 r.