Można zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560 ) informuję, że działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać  po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Termin zgłoszenia upływa z dniem 6 września 2023 roku.

Kandydatów należy zgłaszać pisemnie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jasnogórska 75

42 – 217 Częstochowa