Konkursy "sienkiewiczowskie" w Rzerzęczycach


Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach od 24 lat nosi imię wielkiego Polaka- Henryka Sienkiewicza. Miano to jest nie tylko powodem do dumy, ale także obliguje do określonych zachowań i podejmowania różnorakich działań.

Jedną ze stałych form pracy z Patronem, oprócz rokrocznych udziałów w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich,  są organizowane w naszej placówce konkursy związane z życiem i twórczością pisarza. Służą one szerzeniu wśród młodzieży wiedzy o polskim Nobliście  i mobilizują do sięgania po jego dzieła. Prawdziwym „oczkiem w głowie” całej społeczności szkolnej jest odbywający się już od 21 lat Konkurs Recytacji Utworów Henryka Sienkiewicza, który od 12 lat ma rangę powiatową. Jego „młodszym braciszkiem” jest Powiatowy Konkurs Literacko- Multimedialny, który w tym roku odbył się po raz czwarty.  

Jak co roku w konkursie recytatorskim wzięło udział wielu młodych artystów, którzy zaprezentowali się przed jury w składzie: Maria Przymus – konsultant Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, p. Beata Raczyńska- konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Joanna Woch- Muszyńska z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz Anna Pietras- nauczyciel SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach. Przesłuchania odbywały się 15 maja br. w dwóch kategoriach wiekowych i jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom sztuki recytatorskiej. Ostatecznie w kategorii klas IV-VI miejsce I zajął Bartosz Bąk ze SP im. G. Piramowicza w Kłomnicach, II miejsce- Santiago Kabziński ze SP im. Jana Pawła II w Konarach, III miejsce- Iga Małek ze SP im. J. Kochanowskiego w Witkowicach i Volodymyr Mych ze SP im. H. Sienkiewicza  w Rzerzęczycach. W kategorii klas VII-VIII i IIIg miejsce I zajęły Weronika Magdziarz ze SP im. B. Prusa w Garnku i Dominika Peszke ze SP im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, miejsce II- Marceli Janusiak ze SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach, miejsce III- Kamila Pałuszka ze SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczych, wyróżnienie- Natalia Pałuszka ze SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

Z kolei 22 maja br.  jury w składzie: Elżbieta Straszak i Anna Dąbrowska- konsultantki Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Maria Przymus – konsultant Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, Marta Gonera z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz Anna Pietras i Michał Gonera- nauczyciele SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach oceniało nadesłane prace literacko- multimedialne. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Zadaniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej było wykonanie w programie Paint ilustracji na podstawie powieści W pustyni i w puszczy pt. Moi przyjaciele- Saba i King. W tej kategorii przyznano dwa I miejsca. Zdobyły je Maja Tomaszewska i Sandra Wojtasińska ze SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach. Druga kategoria wiekowa obejmowała uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Ich zadaniem było wykonanie w programie Paint lub Gimp plakatu na temat: Ze Stasiem i Nel po Afryce. W tej grupie wiekowej I miejsce zajął Bartosz Bąk ze SP  im. G. Piramowicza w Kłomnicach. Natomiast wyróżnienie przyznano Julii Burzyńskiej ze SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach i Natalii Piaseckiej ze SP im. J. Korczaka w Zawadzie. Zadaniem najstarszych uczniów  kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum było przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint na temat: Motyw kobiety w utworach H. Sienkiewicza. W tej grupie jury przyznało: I miejsce- Klaudii Wrońskiej ze SP im. B. Prusa w Garnku; II miejsce- Lenie Centkowskiej ze SP im. J. Korczaka w Zawadzie; III miejsce- Zuzannie Małek  ze SP nr 49 w Częstochowie . Wyróżnienia uzyskali: Julia Grabna ze SP im. G. Piramowicza w Kłomnicach, Paulina Śmieja ze SP nr 31 w Częstochowie, Paulina Wawrzyńczyk ze SP im. J. Kochanowskiego w Witkowicach oraz Jan Chybalski ze SP im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach. Opiekunem i organizatorem konkursów była Renata Wolniewicz, której pomagała Anida Chybalska i Ewa Makles.


    Oba konkursy były objęte Patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli, a ufundowane nagrody książkowe w konkursie recytatorskim i osprzęt komputerowy w konkursie literacko- multimedialnym  stanowiły obok dyplomów atrakcyjne upominki dla laureatów. W tym miejscu organizatorzy konkursów z dyrekcją na czele składają serdeczne podziękowania za wspieranie naszych inicjatyw, które pozwalają poszerzać zainteresowania młodego pokolenia, rozwijać ich umiejętności oraz służą promocji naszej placówki w regionie.