KGW w Lusławicach ma swój śpiewnik

41 pieśni liczy Śpiewnik Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich w Lusławicach wydany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Śpiewnik zawiera utwory zebrane i własne Koła, a w nich miłość do wsi, radość życia i folklor ziemi częstochowskiej. Wśród nich są takie tytuły jak: Od Lusławic jedziemy, Ziemia, Rodzinny dom, Ojczyzna, Siedzą gąski siedzą, Dziś w Janowie, Dla Dyrektora szkoły. Promocja śpiewnika odbyła się podczas Jura Rok Festiwalu w Kłobucku (2 czerwca 2019 r.).

- Bardzo się cieszę, że udało się wydać śpiewnik i ocalić od zapomnienia te unikatowe pieśni. Zrobiliśmy kolejny krok kultywowania naszych, polskich tradycji i zachowania naszej tożsamości. – mówi Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

KGW w Lusławicach założył w 1965 r. kierownik lokalnej szkoły podstawowej Stanisław Sobera. Członkinie, oprócz kultywowania tradycji ludowych podejmowały przez lata różne działania na rzecz swojej wioski: wspierały przy budowie szkoły i oświetlenia ulicznego, organizowały zabawy ludowe, brały udział w konkursach produkcji rolnej i ogrodniczej.

Od 1976 r. przewodniczącą Koła jest Teresa Synowiec – założycielka zespołu ludowego działającego przy KGW.

- Zespół brał i nadal bierze czynny udział w przeglądach, dożynkach i innych imprezach gminnych oraz powiatowych, a nowe utwory powstają podczas zebrań. – mówi Pani Teresa.

I nadal jest tak jak pieśniarki zawarły w jednym z utworów:
„Mogłybyśmy śpiewać
Do zachodu słońca,
Tych naszych piosenek
Nie byłoby końca.”

Promocja śpiewnika odbyła się podczas Jura Rok Festiwalu w Kłobucku (2 czerwca 2019 r.). Panie zaprezentowały kilka utworów, a na stoisku promocyjnym ROK-u liczni zainteresowani otrzymywali bezpłatne egzemplarze śpiewników.