Działo się w Konopiskach- Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

Moc kolorów, wspaniała muzyka, a przede wszystkim radość ze wspólnej obecności, tak można podsumować miniony  Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, który w tym roku odbył się w gościnnych Konopiskach.


Przegląd już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Powiat Częstochowski. Jak podkreślał Starosta Krzysztof Smela, wydarzenie to tworzy wyjątkową przestrzeń debaty o przyszłości Zespołów Folklorystycznych, które są niezwykle potrzebne naszej kulturze.


Sztuka jest pojęciem niewymiernym i wyjątkowym, a działalność prowadzona przez Zespoły Folklorystyczne bez cienia wątpliwości sztuką jest. Jak można było zobaczyć na przeglądzie, zespoły w Powiecie Częstochowskim mają się bardzo dobrze, a ich działalność nie ogranicza się tylko do śpiewu.  Panie i Panowie na co dzień są ważnymi animatorami życia lokalnych wspólnot. Podejmują się ważnych zadań, nie tylko skupionych na dbałości o naszą tradycję, ale też dobroczynnych i społecznych.


Folklor stanowi ważny element naszej tożsamości kulturowej,  w swoim przejawie bywa radosny i lekki, kiedy indziej oddaje obraz życia człowieka wraz z jego trudami. Bez względu na sposób wyrazu, z pewnością jest on najczystszą formą naturalnej i najmniej zmienionej twórczości człowieka.


Udział w tegorocznej edycji wzięło 10 Zespołów z naszego powiatu:


·        Zespół Folklorystyczny „Kamienica” z Kamienicy Polskiej


·        Zespół Śpiewaczy „Zdrowianki” ze Zdrowej, gm.Kłomnice


·        Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowej, gm.Mykanów


·        Zespół „Blachowianki” z Blachowni


·        Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska


·        Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”  z Gminnego Centrum Kultury, Informacji  i Rekreacji w Poczesnej


·        Zespół KGW „Starczanki” ze Starczy


·        Zespół Śpiewaczy „Lipowianki” z Cielętnik, gm.Dąbrowa Zielona


·        Zespół Ludowy „Przyrowianki”  z Przyrowa


·        Zespół Śpiewaczy „Mstowianki” ze Mstowa


 

Doceniając wkład, zaangażowanie i codzienną pracę w swoich środowiskach prowadzoną przez Zespoły w podziękowaniu za wspaniałe występy Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Miarzyńskim i Członkiem Zarządu Adamem Morzykiem wręczył jednakowe wyróżnienia dla wszystkich uczestników przeglądu. Każdy Zespół otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową. Zwieńczeniem wieczoru był Spektakl teatralny „Dziadków naszych młodzieńcze zaloty” w wykonaniu goszczącego w Polsce Teatru Dramatycznego z Kołomyi (Ukraina).


Osobiście dla wszystkich zgromadzonych wystąpił Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, który zagrał na kontrabasie. 


Wyrazy uznania za działalność artystyczną przekazali również obecni na miejscu znakomici goście: Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk, Poseł na Sejm RP Andrzej Szewiński, Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek,  Wójt Gminy Mstów Tomasz Gesiarz, Przewodniczący Rady Gminy Mstów Krzysztof Choryłek, Burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga, Bernadetta Niemczyk Przewodniczą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Radni Powiatu Częstochowskiego Joanna Tekiela i Grzegorz Dyner.

Dziękujemy wszystkim artystom za cudowną ucztę dla duszy, Gminie Konopiska za współorganizację, Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Częstochowie z Naczelnikiem Leonardem Smolarskim, zastępcą Anną Dziewior oraz głównym specjalistą Renatą Terlicką za merytoryczną opiekę nad wydarzeniem. Do zobaczenia za rok!


Zdjęcia, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach