Czasowe zawieszenie działalności w środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej i klubach seniora

Od 12 marca 2020 r. do 25 marca, na polecenie Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, czasowo zawieszona została działalność:


- placówek wsparcia dziennego, 

- centrów integracji społecznej,

- klubów integracji społecznej,

- dziennych domów i klubów seniora,

- środowiskowych domów samopomocy,

- warsztatów terapii zajęciowej.


Pełna treść pisma w załączeniu.