Brak wsparcia parlamentarzystów PiS dla Powiatu Częstochowskiego

Pragniemy wyrazić głębokie niezadowolenie z powodu niesprawiedliwego naszym zdaniem przydziału środków finansowych VIII edycji Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. 

Powiat Częstochowski został prawie całkowicie pominięty w podziale ww. środków. Otrzymaliśmy 1,5 mln zł, a wnioskowaliśmy o 15 mln zł na dwa zadania, które mieściły się w zasadach ogólnie określonych przez premiera.

Powiat Częstochowski, będący największym powiatem ziemskim w województwie śląskim, otrzymał najmniejszą kwotę w porównaniu do innych powiatów.  Dla porównania: Powiat Bielski otrzymał 16,8 mln zł, Powiat Będziński - 14,725 mln zł, Powiat Raciborski – 17,998 mln zł, Powiat Zawierciański – 24,2 mln zł, Powiat Żywiecki – 23 mln zł. 

Największą wadą przydziału tych środków jest brak określenia kryteriów podziału np. wielkości budżetu jednostki samorządowej, liczby mieszkańców czy powierzchni danego samorządu. Pieniądze rozdawane są po uważaniu, szczególnie dla swoich. 

Takim podziałem Polski Rząd ignoruje potrzebę rozwoju mieszkańców powiatu częstochowskiego, przez co naruszana jest zasada zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego.

Jako Powiat Częstochowski, jesteśmy zbulwersowani postawą naszych parlamentarzystów z opcji rządzącej, którzy nie zadbali o właściwy podział środków. Dysproporcje związane z podziałem funduszy godzą w dobro mieszkańców powiatu częstochowskiego i są jawną niesprawiedliwością i poniżeniem. 


Zarząd Powiatu Częstochowskiego

Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski

Jan Miarzyński - Wicestarosta Częstochowski

Gwidon Jelonek - Członek Zarządu 

Adam Morzyk - Członek Zarządu 

Leonard Smolarski - Członek Zarządu