Apel Starosty Częstochowskiego

Szanowni Państwo

Parlamentarzyści,

Samorządowcy,

Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego


Wszyscy razem przeżywamy dziś bardzo trudny czas związany z epidemią koronawirusa w Polsce, w Europie i na Świecie.

Naszym wspólnym celem jest ograniczenie epidemii poprzez zminimalizowanie wszelkich kontaktów i pozostawanie w domu.

Z tym wiążą się jednak wielkie problemy dotyczące ograniczenia działania we wszystkich obszarach codziennego życia, tj. zarówno w sferze produkcji podstawowych dóbr, usług i handlu, jak i administracji publicznej i wszelkiej innej działalności.

Taka narodowa kwarantanna stwarza poważne problemy społeczne i gospodarcze. Choroba zagraża nie tylko społeczeństwu, ale i gospodarce. Jej rozprzestrzenianie się budzi strach ze względu na śmiertelne konsekwencje zakażenia, ale również ze względu na nieprzewidywalność najbliższej przyszłości.

W trosce o tych wszystkich, którzy mieszkają i pracują na terenie powiatu częstochowskiego, apeluję do rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za wpływ na bieżącą sytuację o pilne podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w sektorze rolno-spożywczym, a także małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż.

Niezwykle ważne jest, aby wsparcie mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów. W naszym wspólnym interesie jest utrzymanie na rynku firm zatrudniających wielu pracowników. Gwałtowny i skokowy wzrost bezrobocia byłby niezwykle groźny dla całej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Rolnicy ponoszą straty z powodu epidemii koronawirusa poprzez utrudnienia w sprzedaży swoich surowców, spadku cen. Kłopoty zaczynają się w większym czy mniejszym stopniu we wszystkich branżach sektora np. producenci owoców i warzyw, kwiaciarstwo czy szkółkarstwo, dlatego także tym producentom rolnym trzeba dać wsparcie.

W branży mięsnej rozwój epidemii koronawirusa może spowodować m.in. gwałtowne zmiany w zakresie popytu na produkty, wyroby mięsne, a tym samym popytu na zwierzęta gospodarskie. Mogą wystąpić utrudnienia w zapewnieniu ciągłości produkcji zakładów np. ograniczenia ilości pracowników dla zapewnienia niezbędnej skali produkcji, a tym samym dla zapewnienia odbioru wyhodowanych zwierząt od producentów.

Dużą pomocą dla rolników byłoby odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS, przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich, odroczenie spłat rat kredytów, odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego, wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych, zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych.

Zwolnienie ze składek KRUS, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku ZUS może okazać się niewystarczające, więc trzeba myśleć o dodatkowej pomocy, np. w postaci zwiększenia dopłat bezpośrednich w przypadku rolników, czy też bezpośredniego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. W niektórych przypadkach należy zastanowić się nad uruchomieniem skupu interwencyjnego.

W trosce o umożliwienie dostępu do artykułów żywnościowych nie powinny być zamykane targowiska i bazary, które dla wielu naszych mieszkańców to miejsca pracy, a także jedyne źródło dochodu. To przecież miejsca, z których docierają produkty prosto od rolników, którzy dziś mają problem ze zbytem z powodu zamknięcia restauracji, barów, stołówek i innych ograniczeń. Bo przecież większe prawdopodobieństwo zarażenia występuje w markecie, niż na pobliskim targowisku, jeśli będziemy stosować się do wytycznych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą zasad higieny, niezbędnej w ograniczeniu możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najważniejsze z nich to: odpowiednia higiena rąk, zachowanie środków ostrożności i higieny przy kichaniu, kaszlu i oddychaniu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności, ograniczenie bliskiego kontaktu z osobą, która wykazuje objawy chorobowe układu oddechowego, zachowanie bezpiecznej odległości – klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra). Osoby wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie (produkcji) żywności, a na straganach np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy dezynfekować ręce przy użyciu płynów dezynfekujących, bądź chusteczek

Niezwykle istotne jest podjęcie wspólnych działań w celu zminimalizowania strat producentom rolnym oraz podmiotom skupującym i przetwarzającym produkty rolne. Szczególną ochroną należy objąć małe i średnie gospodarstwa rolne oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które – planując rozwój – zaciągnęły długoletnie kredyty. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, to one w pierwszej kolejności odczują jego skutki i mogą być zagrożone upadłością. Dużym problemem są także obowiązkowe kwarantanny dla pracowników zakładów przetwórczych, co może skutkować zamykaniem ubojni, mleczarni czy młynów, a to grozi załamaniem sprzedaży.

Zwracam się z prośbą i apelem do wszystkich decydentów rządowych i samorządowych, do wszystkich parlamentarzystów o podjęcie szybkich i skutecznych form przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Należy bezwzględnie wsłuchać się w głos fachowców i reagować odpowiednimi unormowaniami prawnymi.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim dla Nas wszystkich czasie,


                                                                    Starosta Częstochowski


                                                                     Krzysztof Smela