210 tys. zł dla Mykanowa i Poczesnej

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu częstochowskiego mogą liczyć na kolejne wsparcie w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

15 września w siedzibie Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach odbyło się oficjalne podpisanie dwóch umów. Pierwsza z nich dotyczy dofinansowania zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Mykanów do placówek rehabilitacyjnych mieszczących się poza gminą. Projekt dofinansowano kwotą 105 00,00 zł.

Druga umowa obejmuje dofinansowanie projektu „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Poczesnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu. Budowa windy wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczeń na klatce schodowej na pomieszczenia higieniczno – sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych”. Projekt również został dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w kwocie 105 043,97 zł. 

Obie umowy zostały podpisane przez Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę i Członka Zarządu Powiatu Henryka Kasiurę oraz Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON Jana Wrońskiego. Realizatorami planowanych przedsięwzięć będą Gminy wnioskujące do Powiatu o środki finansowe PFRON.