Zmiana w składzie Rady Powiatu

Od ślubowania złożonego przez Krzysztofa Nabiałczyka rozpoczęły się obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego. Nowy radny zastąpił Adama Wochala, który złożył rezygnację.


Rada w nowym składzie przyjęła wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały. Radni m.in. wyrazili zgodę na  utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Złotym Potoku i włączenia go do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera. Liceum ogólnokształcącego ma pozwolić na rekrutowanie tej części uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy nie chcą podejmować dalszej edukacji w Technikum ze względu na to, że nie chcą uczęszczać do szkoły w cyklu pięcioletnim, uczyć się przedmiotów zawodowych, zdawać egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Obecnie, uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mogą kształcić się w dwóch typach szkół: technikum oraz branżowej szkole I stopnia. Utworzenie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz włączenie go do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku nie tylko poszerzy ofertę edukacyjną placówki, ale również zaspokoi potrzeby edukacyjne absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego, którzy chcą nadal kontynuować naukę.

Kim jest nowy radny?
Krzysztof Nabiałczyk, był trzykrotnym delegatem do Izby Rolniczej, pełnił funkcję Sołtysa przez 23 lata, Radny Gminy Mykanów w latach 1990-2014, Radny Rady Powiatu Częstochowskiego 2014-2018, odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej, strażak ochotnik, miłośnik polskiej wsi i rolnictwa, działacz ludowy. Kolekcjoner zabytkowego sprzętu rolniczego, który ratuje, chroniąc przed zapomnieniem. Współorganizator Festiwalu Żniwnego, który odbywa się corocznie w Lubojnie (gm. Mykanów).