Zmarł Ireneusz Skubis

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ireneusza Skubisa

Dyrektora Szkoły w Złotym Potoku

Starosty Częstochowskiego w latach 2002-2004

Posła na Sejm X i II kadencji

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy.Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

wraz z Zarządem, Radą Powiatu Częstochowskiego

i pracownikami Starostwa Powiatowego w Częstochowie.