Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków finansowych PFRON w 2024 r.

Zarząd Powiatu Częstochowskiego określił kryteria dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 r. 

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON oraz stale rosnącą liczbą wniosków niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego o dofinansowanie pobytu osoby z niepełnosprawnościami i jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym przyjmuje się zasadę dofinansowania tylko dla osoby z niepełnosprawnościami do 18 roku życia i jej opiekuna, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków, do czasu wyczerpania środków PFRON przeznaczonych na to zadanie. Uchwała określa również, że dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w 2024 r. nie będzie realizowane.


Pełna treść uchwały nr 1209/2023 z dnia 12.12.2023 r.  w załączniku.