Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

W trakcie XVI Sesji, Rada Powiatu Częstochowskiego udzieliła wotum zaufania, a także przyznała absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego za rok 2019. Głosowania poprzedziła debata  nad raportem o stanie Powiatu z 2019 roku.


Chciałbym podziękować wszystkim, szczególnie Zarządowi, wszystkim pracownikom, bo to dzięki ich pracy możemy realizować swoje pomysły i uzyskiwać efekty, dziękuję za konstruktywną krytykę. Dzisiejsza sesja podsumowała tamten rok, ale jest też początkiem nowego działania i myślę,że będziemy się tu we wspólnym interesie wspierać. Wszystkim dziękuję za uczestnictwo w sesji i za to co się zadziało za wotum zaufania i za absolutorium. Dla nas jest to bardzo ważne- powiedział w końcu obrad XVI Sesji Rady Powiatu Starosta Częstochowski Krzysztof Smela


XVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego jest już kolejnym posiedzeniem przeprowadzonym w częściowo zdalnej formie ze względu na obecną sytuację sanitarną.

W sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego Starosta Smela przedstawił informację dotyczącą stanu sanitarnego na terenie Powiatu Częstochowskiego na dzień 18 czerwca: brak zgonów, ilość osób zakażonych 57, 24 osoby objęte kwarantanną, 14 osób objętych nadzorem epidemiologicznym 14, osoby objęte izolacją domową 3, osoby wyleczone 53. Podkreślenia w kontekście trwającej pandemii wymaga bardzo dobra sytuacja w DPS-ach. Nadal brak jest stwierdzonych zakażeń wśród pensjonariuszy oraz personelu domów pomocy społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie prowadzonych przez Powiat Częstochowski ta sama sytuacja ma miejsce również we wszystkich pięciu placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Jest to efekt dalekowzroczności kierownictwa domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i członka Zarządu Henryka Kasiury. Nie czekając na centralne zalecenia przyjęto na wczesnym etapie epidemii działania prewencyjne, które zaowocowały optymistycznym rozwojem sytuacji.


Działalność chociażby PCPR-ów czy DPS-ów, można im pogratulować robią dużo dobrej pracy i oczywiście nie tylko one, takich miejsc gdzie dobre rzeczy dzieją się powiecie jest znacznie więcej.- mówił w trakcie sesji Radny Adam Markowski


            Jednym z najistotniejszych punktów Sesji było przedstawienie Raportu o stanie Powiatu. W tym miejscu warto przede wszystkim przedstawić stan finansów powiatu - dane na 31.12.2019 roku

 Roczne wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego przedstawia się następująco:

• dochody plan: 112 338 441,88 zł, wykonanie: 117 622 267,92 zł (104,7%)

• wydatki plan: 118 220 584,88 zł wykonanie: 111 022 211,14 zł ( 93,9%)

Jak wynika z powyższych danych realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 600 056,78 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).

W realizacji budżetu za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 15 654 072,79 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

                Powiat Częstochowski w 2019 roku wykazał stabilną sytuacje ekonomiczną. Jest to efekt odpowiedzialności i kompetentności Zarządu Powiatu Częstochowskiego, który planując inwestycje i remonty, tak jak to było w latach ubiegłych bierze pod uwagę przede wszystkim możliwości finansowe budżetu. Gospodarka finansowa i inwestycyjna jest prowadzona perspektywicznie.

Całość Raportu o stanie Powiatu Częstochowskiego 2019 dostępna jest na samym dole artykułu.

Poruszono także kwestie transportu publicznego w związku z obecną sytuacją PKS Częstochowa. Jak wskazywał Starosta oraz Radni, Powiat Częstochowski nie jest w stanie udźwignąć ciężaru utrzymania i prowadzenia PKS Częstochowa będącego Spółką Skarbu Państwa.


Dlaczego Państwo nie chce zająć się swoją spółką, a ma się zająć samorząd, nota bene samorząd słabo zamożny taki jak nasz.- komentował Starosta Smela


Mieszkam w gminie gdzie na chwilę obecną mamy jeszcze transport, swój własny gminny, świetnie przystosowany dla mieszkańców, ale szanowni państwo gminę to też kosztuje, ona też poniosła w związku z zaistniałą sytuacją potężne koszty utrzymania tego- powiedziała w trakcie dyskusji Radna Katarzyna Kapica


Nie będę mówił o kondycji finansowej PKS-u, Zarząd znając sytuację finansową tego przedsiębiorstwa, dalekowzrocznym myśleniem nie chciał stać się organem założycielskim dla tego przedsiębiorstwa, proszę Państw ustawa o transporcie publicznym nadal jest w vacatio legis, rząd nie odblokował tego, na pewno wszystko robi powiat i Starosta Częstochowski, żeby wspomóc w logistycznym organizowaniu tego transportu w kilku gminach, tak naprawdę w 5 czy 6 gminach, bo w pozostałych jest ten transport jakoś rozwiązany. W ostatnim czasie na posiedzeniach zarządu jest ten temat przedmiotem i duża troska Zarządu i Starosty osobiście, aby rozwiązać ten problem. Leży nam mocno na sercu rozwiązanie problemu Mieszkańców naszego powiatu. Mamy plan, wcześniej zrobiliśmy linie transportu publicznego, sprawa jest bardzo istotna i żywa. Musimy zabezpieczyć określone środki. - komentował Członek Zarządu Henryk Kasiura

W poniższych linkach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące głosowań, uchwał oraz przebiegu sesji

Nagranie XVI Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=GbukxER8mTs


http://powiatczestochowski.esesja.pl/posiedzenie/5622b732-a293-4


Porządek obrad