Zarząd podziękował wolontariuszom


5 grudnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, zapoczątkowany w 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Z tej okazji Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Miarzyńskim i Członkiem Zarządu Adamem Morzykiem spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których główne działania realizowane są w oparciu o pracę wolontariacką ukierunkowaną  na wspieranie lokalnej społeczności.

W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie przekonywaliśmy się jak potrzebni są ludzie gotowi do realizacji pozaosobistych celów służących szeroko rozumianemu interesowi społecznemu. Warto w tym miejscu przypomnieć jak piękne postawy wykrystalizowały się wśród nas w trakcie pandemii, czy też na początku wybuchu wojny na naszej wschodniej granicy, kiedy w obliczu fali uchodźców dworce i granice wypełniły się po brzegi wolontariuszami. Świat potrzebuje ludzi wierzących w realizowanie zadań o charakterze ponadmaterialnym, kiedy zapłatą za wykonaną przez nich pracę staje się jedynie osobista satysfakcja.

Spotkanie przebiegło w niezwykle radosnej atmosferze, wszyscy goście otrzymali prezenty oraz pamiątkowe dyplomy. Kulminacyjnym punktem święta było wspólne śpiewanie rozpoczęte piosenką Tolerancja Stanisława Soyki. Wydarzenie poprowadził jak zwykle niezawodny Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Częstochowie Karol Ostalski. Wspólne spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych 5 grudnia z władzami powiatu są już wieloletnią tradycją. Największym bogactwem Powiatu Częstochowskiego jest jego kapitał społeczny czego potwierdzeniem są przybyli do Starostwa wspaniali wolontariusze reprezentujący najwyższe standardy etyczne. Dziękujemy!