Zapraszamy na galę wręczenia wyróżnień

15 lutego zapraszamy do częstochowskiej filharmonii, gdzie o godzinie 17.00 rozpocznie się uroczystą gala wręczenia wyróżnień "Za zasługo dla powiatu". Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.


Starosta Częstochowski wybierze laureatów spośród osób i organizacji nominowanych przez Kapitułę Konkursu. Wśród tego zaszczytnego grona znaleźli się:


Edukacja i Kultura

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona

Orkiestra pierwsze próby odbyła w 1993 roku. Założycielem orkiestry i jej opiekunem jest Lilla Deska. Funkcję kapelmistrza od 2015 r., sprawuje Dariusz Pikor. Wśród licznych sukcesów orkiestry na wyróżnienie zasługuje: IV miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr w Konopiskach (2017 r.), Grand Prix dla najlepszej Orkiestry Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczecinie (2019 r.), udział w Międzynarodowym Festiwalu w Malgrat de Mar w Hiszpanii (2018 r.). Zespół nagrał 4 płyty DVD z Koncertów Noworocznych. Obecnie naukę gry na instrumentach pobiera 40 osób. Młodzi muzycy stale doskonalą swoje umiejętności i godnie reprezentują powiat częstochowskie na arenie ogólnopolskiej.

 

Teatr Dratwa

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

 

Teatr został sformowany w 2016 r., w tym samym roku zostało założone Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”. W 2019 r. odbyły się premiery dwóch spektakli: Mały Książę i Agatka Niejadka. Od początku swojej działalności grupa cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad 100 zagranych spektakli 2019 r., które obejrzało ponad 2 500 osób. Wśród zdobytych nagród można wyróżnić: I miejsce w XVIII Przeglądzie Małych From Teatralnych w Radomsku oraz II miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych „Zezowate Oko” ze spektaklem „Mały Książe”. Reżyserem jest Dawid Chybalski, a scenografem Marta Gonera.

 

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

 

Zespół powstał w 1998 r. Grupa posiada w swoim repertuarze wszystkie tańce narodowe oraz wiele obrzędów i suit regionalnych. Działa w 4 grupach wiekowych, do których uczęszczają dzieci od 3 roku życia poprzez młodzież szkolną i dorosłych. Zespół stał się znakiem rozpoznawczym Ogólnopolskich Spotkań Ochotniczych Straży Pożarnych i ambasadorem kultury polskiej poza granicami kraju. Koncertował m.in. na Litwie i Słowacji oraz w Macedonii, Węgrzech, Bułgarii, Grecji i Serbii. Opiekę nad zespołem sprawuje Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Kierownikiem artystycznym jest Justyna Wilk, a choreografem Katarzyna Nowicka.

 

Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej z Lelowa

Zespół powstał w 2012 roku. Zrzesza obecnie 20 pasjonatów folkloru. Głównym celem działalności jest kultywowanie i promowanie tradycji. Na wyróżnienie zasługuje współpraca z Ośrodkiem w Bogumiłku. Członkowie zespołu spotykają się z wychowankami z okazji Dnia Dziecka, pikników rodzinnych i Dnia Babci. Zespół można również podziwiać w spektaklach teatralnych: „Wesele śląskie”, „Być dobrym jak chleb” i „U Morcina w starym młynie”. Lelowianie mogą pochwalić się m.in. III miejscem w Konkursie „Piękna wieś” w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje. Kierownikiem artystycznym i choreografem jest Piotr Hankus, a opiekunem grupy Anna Kuczek.

 

 

 

 

 

Sport i turystyka

Ireneusz Bartkowiak

Społecznik, wieloletni popularyzator turystyki jurajskiej     

 

Od 1999 roku Ireneusz Bartkowiak aktywnie uczestniczy w rozwoju lokalnej turystyki. Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu ogólnopolskich imprez, m.in. Jurajskiego Lata Filmowego, Święta Pstrąga, Jurajskiej Jesieni Poetyckiej, Juromanii i Międzynarodowych Zawodów w Balonach na Ogrzane Powietrze. Brał udział w pracach założycielskich Częstochowskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Dał się poznać jako autor publikacji turystycznych i współautor wielu map regionu północnej Jury oraz przewodników po gminie Janów i okolicy. Wyznaczył również i opisał kilka szlaków turystycznych. Redaktor książki „Złotopotockie impresje” – promującej gminę Janów poprzez poezję. Wielokrotnie odznaczany za swoją działalność w środowisku turystycznym.

 

Sekcja Strzelecka przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

 

Sekcja została założona w 2007 r., a w 2015 r. została uruchomiona profesjonalna pneumatyczna strzelnica sportowa 10-metrowa. W Kłomnicach cyklicznie organizowane są turnieje im. Wojciecha Ruszkowskiego, turnieje z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz od 2018 r. Memoriał im. mjr. Jana Wrzoska. Reprezentanci sekcji odnoszą liczne sukcesy w turniejach strzeleckich. W 2019 r. Jakub Michoń, w kategorii junior zajął I miejsce w konkurencji karabinu pneumatycznego w V Zawodach Strzeleckich „O szablę Józefa Turczynowicza”. W tych samych zawodach w  kategorii seniorów triumfował Dawid Topolski, który zwyciężył również w finale Dąbrowskiej Ligii Strzeleckiej.

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Speedway Rędziny

 

Klub mini żużla powstał w 2017 r. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Rędziny i lokalnych społeczników w 2018 r. w Kamieniołomie Lipówka wybudowany został tor do uprawiania mini żużla. Obecnie nowy ośrodek żużlowy wart jest ok. 650 tys. złotych. Pod okiem trenera Józefa Kafla trenuje dwunastu chłopców w wieku od pięciu do dwunastu lat. Ciężka praca na treningach przyczyniła się do zdobycia trzeciego miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski w klasie 85-125cc. Na wyróżnienie zasługuje również zdobycie tytułu Mistrza Polski w mini żużlu na lodzie, zdobyte przez Wiktora Andryszczaka. Prezesem klubu jest Sławomir Misiewicz.

 

 

 

 

Samorządność i Polityka Społeczna

Ryszard Całus

Prezes Oddziału Rejonowego Związku Emerytów i Rencistów w Kłomnicach

Od 8 lat kieruje związkiem emerytów i rencistów, który zrzesza około 700 członków. Corocznie organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne oraz wycieczki, m.in. do Brna, Wiednia, Bratysławy, Pragi, Trójmiasta i Sandomierza. Dbając o sprawność umysłową seniorów, zapewnia im udział w kursach obsługi komputera i kursach języka angielskiego. We współpracy z Urzędem Gminy w Kłomnicach pisze projekty, które uzyskują wysokie noty w konkursach. Nieustannie zabiega o dobrą współpracę z przedsiębiorcami i pozyskuje sponsorów. Dzięki działalności Ryszarda Całusa seniorzy są cały czas aktywni. Mogą być przykładem jak pięknie spędzać czas na emeryturze.

  

Krzysztof Ściubidło

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru w Starej Gorzelni, gm. Blachownia

Lider społeczności lokalnej i od 2011 r. sołtys sołectwa Stara Gorzelnia. Z jego inicjatywy w 2013 r. zostało powołane Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru, którego celem jest integracja środowiska lokalnego. Krzysztof Ściubidło to pomysłodawca nowej linii autobusowej, inicjator budowy dróg, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury drogowej. Pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z konkursu Inicjatyw Sołeckich - 24 tys. zł-na rozbudowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego oraz ponad 90 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „100 lat zaśpiewamy Tobie Polsko”. W 2018 r. uhonorowany „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 

Jadwiga Zawadzka

Wójt Gminy Kruszyna

 

W 2010 r. została wybrana na Wójta Gminy Kruszyna. Do najważniejszych zadań zrealizowanych z jej udziałem należą, m.in.:  budowa kanalizacji sanitarnej (do której podłączonych jest obecnie 60% mieszkańców), termomodernizacja szkoły podstawowej w Widzowie, budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie. W ramach projektu „Senior+” zostały przystosowane pomieszczenia dla seniorów przy OSP w Kruszynie. Dzięki dobrej współpracy z powiatem zostało przebudowanych większość dróg powiatowych, m.in. w Widzowie, Lgocie Małej i Kruszynie. Pani wójt aktywnie uczestniczyła w programie scalenia gruntów realizowanych przez powiat częstochowski na obiektach Teklinów – Lgota Mała i obecnie w Widzowie.

 

 

Przedsiębiorczość

Kamil Lara  - Właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego „Pszczółka” w Garnku

gm. Kłomnice

 

Gospodarstwo jest kontynuacją działalności rozpoczętej w 1999 r. Zajmuje się: produkcją miodu, odkładów pszczelich, pyłku, pierzgi, odchowem matek pszczelich oraz wyrobem świec i propolisu. Obecnie w gospodarstwie znajduje się 400 rodzin pszczelich, a w pełni sezonu liczba ta zwiększa się do 800 rodzin. W 2019 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej pracowni pszczelarskiej o powierzchni 420 m2. Obecnie roczna produkcja miodu wynosi 10 ton. Kamil Lara jest uczestnikiem projektu „Słodka Gmina Kłomnice”, mającym na celu promocję pszczelarstwa oraz samej gminy Kłomnice. W latach 2017-2018 gospodarstwo współpracowało z Fundacją „Ekoostoja” w zakresie szkoleń z zakresu gospodarki pasiecznej.

 

 

 

Monika i Dariusz Owczarek – Właściciele „Owczarkowej Zagrody” w Wąsoszu

gm. Konopiska

 

W gospodarstwie na powierzchni 3 ha funkcjonuje woliera dla ptaków ozdobnych oraz liczne wybiegi dla zwierząt, wśród których są, m.in.: daniele, alpaki i owce. Zagroda oferuje warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci, m.in.: wyrób zabawek z siana i produkcja wiejskiego makaronu. Państwo Owczarek organizują spotkania dla mieszkańców: „Dzień Ziemniaka”, „Potańcówka na zakończenie lata”, zajęcia wakacyjne dla dzieci i spotkania członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Monika i Dariusz Owczarek są współzałożycielami Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, które zajęło I miejsce w plebiscycie „Ambasador Marki Śląskie” w 2018 r.

 

 

Stefan Pustelnik – Właściciel Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „STEBUD” w Lusławicach

gm. Janów

 

STEBUD przez ponad 36 lat wypracował solidną markę wśród swoich klientów, do których nalezą zarówno inwestorzy prywatni, jak i firmy oraz samorządy. Zakres usług oferowanych przez przedsiębiorstwo jest bardzo szarooki. Obejmuje roboty budowlane, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, brukarskie, blacharsko-dekarskie i instalacje klimatyzacji. Do sztandarowych realizacji należą, m.in.: komisariaty policji, banki, remizy OSP, szkoły, sale gimnastyczne oraz domy handlowe i restauracje. Za profesjonalizm firma była wielokrotnie nagradzana, m.in.: nagrodą „Wiktoria” Znak Jakości Przedsiębiorców, Orły Polskiego Budownictwa, Rzetelni w Biznesie, Diament Polskiej Jakości w Budownictwie. Stefan Pustelnik od wielu lat wspiera finansowo działalność oświatową, kulturalną i sportową na terenie powiatu częstochowskiego.

 

 

Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia

III Festiwal Kabaretowy KABA-RADO 2019 w Radostkowie

gm. Mykanów

 

KABA-RADO to innowacyjne wydarzenie na terenie naszego powiatu. W 2019 roku odbyła się trzecia edycja konkursu. Poza lokalnymi grupami kabaretowymi w przeglądzie wzięły udział formacje z całej Polski, m.in.: z Poznania, Lublina czy Wrocławia. Celem festiwalu jest promocja grup teatralno-kabaretowych, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń oraz promocja kabaretu jako formy sztuki widowiskowej. KABA-RADO ma formę konkursu, gdzie zespoły rywalizują o nagrodę publiczności oraz nagrodę jury. Wśród oceniających są przedstawiciele partnerów przeglądu – Starostwa Powiatowego, Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Alterno. Na zakończenie przeglądu zapraszana jest gwiazda wieczoru, która uświetnia festiwal.


 

dr Andrzej Kuśnierczyk

Filolog, dokumentalista, poeta

 

Od 1995 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Korzenie”, poświęconego wsi Kamienica Polska. W 2002 r. uzyskał doktorat za rozprawę „Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej na przykładzie Kamienicy Polskiej”. Współinicjator powołania Muzeum Regionalnego, w którym gromadzone są eksponaty i pamiątki z dziejów Kamienicy Polskiej. Pomysłodawca spotkań miłośników historii i organizator wieczorów muzyczno – poetyckich. Andrzej Kuśnierczyk jest autorem książki dla dzieci „O wiewiórce, misiach i urodzinkach” oraz czterech tomów wierszy: „Biblia podróżna”, „Album niewinnych fotografii”, „Hastermanek, miłość i kartofle”, „Świat Flammariona”. Poprzez swoją działalność aktywizuje społeczeństwo i rozbudza zainteresowania lokalną historią.

 

Walenty Mazur

Przymiłowice, gm. Olsztyn

 

Animator kultury, muzyk, wokalista, regionalista – to tylko wybrane opisy działalności Walentego Mazura. Współpracuje z wieloma zespołami z regionu częstochowskiego, takimi jak: Blachowianki, Chór Akord – Seniorzy Olsztyn, Lisowianki, Mstowianki, Złota Jesień – Herby, KGW Olsztyn. Jest współzałożycielem kapeli „Blachowianie”. Wśród wielu nagród zdobytych na scenach ogólnopolskich na wyróżnienie zasługuje I miejsce jako solista skrzypek na XI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Częstochowie, III miejsce dla solisty instrumentalisty na XIV Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Szczekocinach, I miejsce w konkursie akordeonowym „Dożynkowe Muzykowanie” w Lubojnie w 2019 r. Obecnie pasją Walentego Mazura jest pisanie wierszy i tekstów piosenek.

 


Mistrzostwa Świata w Speedrowerze 2019 w Bargłach

gm. Poczesna

 

30-31 lipca Gmina Poczesna i Parafialny Klub Sportowy VICTORIA-SPEEDROWER  byli gospodarzami Mistrzostw Świata w speedrowerze. Międzynarodowa Federacja Speedrowera doceniła świetną organizację Mistrzostw Europy rozgrywanych na terenie gminy Poczesna w 2018 r. i wśród pięciu polskich miast wskazanych do organizacji najważniejszych rozgrywek znalazły się również Bargły. Na wybudowanym w 2015 r. obiekcie rywalizowało 140 najlepszych zawodników z Polski, Anglii, Walii, Irlandii i Australii. Podczas dwóch dni zmagań rozegrano turnieje eliminacyjne do Drużynowych Mistrzostw Świata oraz ćwierćfinały IMŚ Open. Zawodom towarzyszyła bogata oprawa artystyczna, a gminę Poczesna odwiedziło wielu gości, wywożąc wiele wspaniałych wspomnień.