Zakończenie kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

31 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się ostatnie posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Janem Miarzyńskim i Członkiem Zarządu Gwidonem Jelonkiem podziękowali Członkom Rady za mijającą 4-letnią współpracę. 

- Dziękuję za podejmowanie cennych inicjatyw dla rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych - mówił starosta Smela. - Życzę dalszej wytrwałości w działalności społecznej, uznania i docenienia przez społeczność lokalną – dodał starosta.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. Ponadto zostały przedstawione informacje na temat: zmian w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” oraz informacje o systemie iPFRON+, przedłużeniu terminu obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności jak również zmianie siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie.

W posiedzeniu  uczestniczyło trzech Członków Rady: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady, Irena Pluta - Sekretarz Rady. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie reprezentowali: Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor, Paweł Kożuch – Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych, Iwona Motyl- Referent.