XXXVI Sesja Rady Powiatu

XXXVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referent Powiatowy Lekarz Weterynarii A. Sosnowski

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XXXVI/2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XXXVI/2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu częstochowskiego, referent starosta K. Smela, druk nr 3/XXXVI/2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu częstochowskiego, referent starosta K. Smela, druk nr 4/XXXVI/2022.

12. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

13. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji.

Projekty uchwał