XVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

Rada Powiatu CzęstochowskiegoXVI Sesja w dniu 18 czerwca 2020, godz. 10:00
w trybie zdalnym

    Porządek obrad