XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. na Jasnej Górze odbywa się kolejna  Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Smela- Starosta Częstochowski, a jednym ze współorganizatorów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie.

Temat tegorocznej konferencji „Od juniora do seniora – jak wspierać skutecznie?” pozwoli pokazać pracownikom socjalnym całą gamę działań podejmowanych w ośrodkach w celu wspierania różnych grup wiekowych społeczności lokalnych.

Organizatorzy podkreślają, że ważnym aspektem w rozwoju współczesnej pracy socjalnej jest kierowanie działań do całej rodziny i społeczności, a także obejmowanie wsparciem osób i rodzin
w różnym wieku, w tym prowadzenie działań międzypokoleniowych. Niezwykle istotne jest, aby dla podniesienia jakości i adekwatności wsparcia nawiązywana była współpraca multiprofesjonalna pracowników różnych resortów i sektorów. Coraz większego znaczenia nabiera oferta świadczeń niematerialnych, wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego osobom, rodzinom, grupom oraz całym społecznościom.

Wśród prelegentów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu całego kraju, znajdzie się również wystąpienie Pani Magdaleny Badory, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach „Promyk szczęścia- działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych podejmowane przez Placówkę wsparcia dziennego „Promyk”.

Głównym organizatorem konferencji jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie