XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego


28 listopada odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Jednym z pierwszych punktów dzisiejszej sesji było wręczenie nagród za osiągnięcia uczniom z Powiatu Częstochowskiego.


Nagrody Starosty w następujących dziedzinach  otrzymali:


Kultura


Alicja Barczyk


Piotr Woldan


Joanna Migalska


Laura Sikora


Julia Drożdżyńska
Nauka 


Piotr Pacud


Bartłomiej Rozenberg


Patryk Wiśniewski


Maciej Kuraś


Aleksandra Grzyb


Zofia Maroszek


Dawid Kaczmarzyk


Wiktoria Więckowska


Krystian Stanuchiewicz


Julia Militowska


Kacper Menkarski


Hubert Popiel


Miłosz Kiedrzyński
Sport 


Mateusz Grobelak


Jakub Misiewicz


Miłosz Kowalski


Maria Bojarska


Karolina Dziura
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przekazał przybyłej młodzieży serdeczne gratulacje, podkreślił istotę nauki jak jednego z ważniejszych elementów w rozwoju osobistym. Wiedza i wykształcenie kształtuje charakter, pomaga odnaleźć swoją drogę życiową. Człowiek otwarty pragnąc poszerzać swoje horyzonty stanowi szczególną wartość nie tylko dla samego siebie i swojego środowiska, ale także dla całego społeczeństwa. Edukacja jest ważnym tłem pomyślnego rozwoju regionu. Nakłady ponoszone na naukę to nie wydatek, a inwestycja. Należy mieć świadomość, że nie da się rozgraniczyć rozwoju czegokolwiek od edukacji.  Poziom wykształcenia i kompetencje mieszkańców mają ogromny wpływ na atrakcyjność regionu w oczach potencjalnych inwestorów, wykształcony mieszkaniec  dużo chętniej angażować będzie się w lokalne inicjatywy i życie samorządu budując atmosferę dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inwestycje w oświatę od lat stanowią priorytet Władz Powiatu Częstochowskiego.


Następnie po przedstawieniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków, Starosta Krzysztof Smela przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej części Rada Powiatu zajęła się podjęciem uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego, które dostępne są w linku poniżej.


 


http://powiatczestochowski.esesja.pl/


 http://powiatczestochowski.esesja.pl/posiedzenie/0c5da8da-7b5b-4