Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci

Wykaz TUTAJ