Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia

.

WYKAZ

Zarząd Powiatu Częstochowskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm ) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i  art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu. Szczegółowych informacji dot. pomieszczeń zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, w dniach pracy urzędu  (II piętro, pokój 230) telefon kontaktowy: ( 034 ) 322- 91 - 20. 

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia

 

WYKAZ

Zarząd Powiatu Częstochowskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm ) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i  art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz wynajmu lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowejSzczegółowych informacji dot. wynajmu lokalu zamieszczonego w  wykazie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, w dniach pracy urzędu (II piętro, pokój 230) telefon kontaktowy: ( 034 ) 322- 91 - 20. 


Wykaz pomieszczeń dot. wynajmy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej