Wyjazd studyjny rekrutacja

Powiat Częstochowski organizuje wyjazd studyjny „Na szlaku dobrych praktyk -wyjazd studyjny do województwa małopolskiego”, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku. Miejscem przeprowadzenia wyjazdu studyjnego jest Hotel Tarnovia, ul, Kościuszki 10, Tarnów.

 

W trzydniowym wyjeździe może wziąć udział 50 osób będących sołtysami, samorządowcami oraz przedstawicielami i członkami organizacji pozarządowych i Lokalnych Grup Działania, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.

 

Rekrutacja uczestników odbywa się w dniach: 28.08.2023 - 30.08.2023.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie pok. 205 lub u Partnera operacji: Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" - decyduje kolejność wpływu. 

 

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, zapewniamy przejazd (dla ograniczonej liczby osób), zakwaterowanie i wyżywienie. Szczegóły wyjazdu znajdują się w regulaminie.

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej.