Wspieramy niepełnosprawnych uczniów

6 sierpnia Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Członek Zarządu Henryk Kasiura oraz Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński podpisali umowę o dofinansowanie zakupu schodołazu dla Gminy Mykanów przeznaczonego dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie. 

Powiat Częstochowski corocznie stara się o dotacje ze środków PFRON na wyrównywanie szans i zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Poza wyżej wymienionym dofinansowaniem Powiat Częstochowski w roku bieżącym wystąpił o dotację dla Gminy Mykanów na zakup busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dla Gminy Poczesna na dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w kwocie 4 196,50 zł.