Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uprzejmie informuje, że ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii -  Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.) wnioski o dofinansowanie ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki, możliwe będą do rozpatrzenia po stwierdzeniu warunków sprzyjających ich realizacji w terminie do dnia 30.09.2020 r. 

Pozostałe wnioski o dofinansowania ze środków PFRON rozpatrywane są na bieżąco.