Wieś i chłopi ziemi lelowskiej

Wieś i chłopi ziemi lelowskiej

 16 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyła się interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa Wieś i chłopi ziemi lelowskiej. W tym roku organizatorami konferencji byli: Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Gmina Lelów, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie.

W obradach konferencyjnych uczestniczyli zarówno badacze z kilku ośrodków naukowych w Polsce, jak i członkowie LTH-K, którzy przedstawili różne aspekty wsi ziemi lelowskiej: historyczne, archeologiczne, krajobrazowe, kulturowe, etnograficzne.

Podczas konferencji wystąpił także Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej z pieśniami powstałymi w lelowskiej okolicy.    

Konferencji towarzyszyła promocja książki Nie-podlegli ziemi lelowskiej (red. M. Skrzypczyk, Lelów 2019).

W ramach wydarzenia wręczono także nagrody uczniom ze szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów, którzy wzięli udział w konkursie poświęconym historii ziemi lelowskiej, a przede wszystkim wybitnym postaciom z nią związanym.