Wicestarosta Miarzyński dokonał przeglądu prac związanych z trwającym zagospodarowaniem poscaleniowym

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Z inicjatywy Wicestarosty Jana Miarzyńskiego dnia 26.11.2021r. przeprowadzono w terenie przegląd postępu prac objętych zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, związanych z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz gruntowna konserwacja rowów melioracji szczegółowej. W przeglądzie uczestniczyli Jan Miarzyński - Wicestarosta Częstochowski, Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale GN prowadząca merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów, Andrzej Przybylski – Konsultant projektu scalenia, Andrzej Kidawa – przedstawiciel wykonawcy robót drogowych, Konrad Zymek – Inspektor nadzoru nad robotami drogowymi, Damian Bakoń – przedstawiciel wykonawcy prac melioracyjnych, Konrad Galant -  Inspektor nadzoru nad pracami melioracyjnymi.

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.