VII Rajd Rowerowy po Ziemi Kocińskiej

W niedzielę 25 sierpnia odbył się VII Rajd Rowerowy po Ziemi Kocińskiej organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Starym Kocinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Kocinie.
W rajdzie wzięło udział blisko 350 osób. Sport jest jedną z niewielu tych dziedzin ludzkiego życia, która łączy bez względu na inne czynniki. Potrzebą społeczną jest umasowienie sportu, aktywności fizycznej wśród mieszkańców, stanowiącej środek integracji i socjalizacji społeczeństwa. Należy także pamiętać o znaczeniu sportu jako środka prewencji chorób cywilizacyjnych. Obecnie sport ma wiele różnorodnych form. Jego kulturowe znaczenie przejawia się w globalnym zasięgu, jest on najpopularniejszą formą kultury w ogóle. Dlatego bardzo ważne jest docenianie środowisk inicjujących wydarzenia sportowe, stwarzanie warunków rozwoju.
Powiat Częstochowski czynnie wspiera rozwój sportu w Regionie, dofinansowując szereg przedsięwzięć o przedmiotowym charakterze. To ważne, że w Powiecie Częstochowskim są takie organizacje jak Związek Młodzieży Wiejskiej i Ochotnicze Straże Pożarne, które prowadząc swoją działalność integrują i animują życie lokalnych środowisk. Ich wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich jest nieoceniony. Serdecznie gratulujemy organizatorom. Warto wspierać oddolne inicjatywy społeczne.