Uwaga! Zamknięcie drogi Rudniki - Wancerzów!

Wykonawca zadania „Przebudowa DP 1060 Rudniki - Wancerzów”, Firma BITUM Sp. z o.o.  informuje, iż w dniach od 17.09.2020 r. do 19.09.2020 r. nastąpią zamknięcia odcinków drogi Rudniki - Wancerzów według poniższej kolejności:

-17.09.2020 r. od Wancerzowa ul. Targowa do Konina ul. Wapienna,

-18.09.2020 r. od Konina ul. Wapienna do wjazdu na cementownie Rudniki (zamknięcie przejazdu Konin ul. Rędzińska)

-19.09.2020 r. od wjazdu na cementownie Rudniki do DK 91 Rudniki ul. Częstochowska.