Uściślenie współpracy subregionu północnego

We wrześniu została zrealizowana kolejna inicjatywa zmierzająca do zacieśnienie stosunków jednostek samorządu terytorialnego z północy województwa. Celem jest  kontynuacja wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021 – 2027.

Dzięki Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym Subregionu Północnego Województwa Śląskiego można pozyskać znaczne środki na realizację ważnych dla mieszkańców naszego powiatu przedsięwzięć. W celu zmaksymalizowania skuteczności, samorządowcy naszego regionu postanowili połączyć doświadczenia i skoordynować działania. 

RIT Subregionu Północnego realizowane są w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz w związku    z założeniami polityki spójności na lata 2021 – 2027. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podjęli decyzję o dalszej współpracy na rzecz rozwoju regionu poprzez realizację inwestycji. Ustalono, że Częstochowa oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego będą wspólnie koordynować działania, zwłaszcza w zakresie przygotowania strategii rozwoju subregionu północnego.