Uchwała Zarządu Powiatu ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej