Święty Mikołaj na Kresach

Powiat Częstochowski włączył się w akcję Święty Mikołaj na Kresach organizowaną przez Stowarzyszenie Patriotyczne Kresy w Częstochowie, w ramach której Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom słodycze, maskotki i artykuły szkolne :

-na Litwie:polskie szkoły w  Mickunach, Egliszkach Kowalczukach, Ławryszkach i w Pakienie,
-na Białorusi:polskie szkoły w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie, Ostrowcu i w Grodnie.
-na Ukrainie: polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego w Katedrze Lwowskiej.
Podarunki dla dzieci zgromadzone zostały poprzez zbiórkę, w którą aktywnie włączył się Powiat Częstochowski wraz z Zespołem Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Zespołem szkół w Koniepcolu oraz Specjalnym Ośrodkiem Szklono-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Bogumiłku.


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę darów, w szczególności dziękujemy Dyrekcji placówek, uczniom oraz rodzicom.