Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027!

15 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisane zostało porozumienie w zakresie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Kwota na dofinansowanie projektów realizowanych przez  dla gminy i powiaty zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego to 154 mln euro (tj.694 mln złotych).


W uroczystym podpisaniu udział wziął Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.


Cały Subregion Północny rozpoczął już analizę swoich potrzeb i zaplanował działania czego wyrazem jest przygotowana :

„Strategia Rozwoju dla Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”


Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 będą wykorzystane na następujące działania:

- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej 

- Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych 

- Odnawialne źródła energii 

- Wsparcie dla klimatu 

- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

- Gospodarka odpadami komunalnymi 

- Ochrona przyrody i bioróżnorodność

- Rekultywacja terenów zdegradowanych 

- Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego

- Zrównoważona multimodalna mobilność miejska 

- Regionalne Trasy Rowerowe 

- Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 

- Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym  Rozwój ZIT

- Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej