Stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w Starostwie Powiatowym

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach i na portalach społecznościowych, pragniemy poinformować, że u jednego z pracowników biura prawnego pozytywnie zdiagnozowano SARS-CoV-2. Na kwarantannie domowej przebywają obecnie również dwie osoby, które miały z nim najbliższy kontakt. Pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się 10 osób.


Urząd w dniu 31 marca został poddany dezynfekcji i pracownicy wykonują swoje obowiązki.


Starosta i Członkowie Zarządu Powiatu zapewniają ciągłość działania i wydawania decyzji.