Statuetki starosty częstochowskiego wręczone!

W sobotę, 26 lutego podczas uroczystej gali w Filharmonii Częstochowskiej poznaliśmy laureatów Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu". Statuetki otrzymało 8 laureatów. 

Wśród 800 osób, które zasiadły na widowni, znaleźli się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa śląskiego, miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatów ościennych, włodarze gmin, szefowie urzędów i instytucji oraz służb mundurowych, kombatanci i laureaci „Statuetek” z lat ubiegłych oraz tegoroczni nominowani z rodzinami i przyjaciółmi. W XX gali zabrakło gości z zaprzyjaźnionego powiatu kołomyjskiego (dawniej śniatyńskiego) z Ukrainy.

- Z przodu są 4 miejsca przykryte flagami ukraińskimi. Miało przyjechać czterech przedstawicieli z naszego powiatu partnerskiego, niestety pewnie walczą, dlatego symbolicznie pozostawiliśmy dla nich cztery miejsca wolne. Mam nadzieje, że uda im się przeżyć i jeszcze kiedyś do nas dotrą – zaznaczył starosta Krzysztof Smela.

Znaczący gest miało również wysłuchanie hymnu ukraińskiego, podczas którego włodarze gmin z terenu powiatu częstochowskiego w geście solidarności weszli na scenę z flagami Ukrainy.

Tegoroczna gala odbywała się pod hasłem „Z nadzieją w przyszłość”. Zgodnie z przesłaniem na scenie zaprezentowali się artyści mieszkający w naszym regionie. Przybyli goście mogli podziwiać występ Adama Sikorskiego, laureata wielu konkursów wokalnych, uczestnika programu „Szansa na sukces z Eleni”, który zaprezentował próbkę swoich możliwości w utworach „Pogoda ducha” i „Jesteś lekiem na całe zło”. Pokaz swoich umiejętności dały również Mażoretki „Szyk” z Konopisk. Zespół działający przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach znakomicie odnajduje się w układach choreograficznych do muzyki nowoczesnej i rozrywkowej.


Po pokazie multimedialnym prezentującym osiągnięcia tegorocznych kandydatów do statuetek starosta Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Janem Miarzyńskim wręczyli wszystkim nominowanym dyplomy i wiązanki kwiatów. Zarówno widzowie, jak i nominowani z napięciem czekali na werdykt starosty mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym roku statuetki. Gdy werdykt został ogłoszony przez starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kubata, gorącymi oklaskami witano kolejno pojawiających się na scenie laureatów:

w kategorii „Kultura i Edukacja” wręczono dwie statuetki, uhonorowano nimi Lillę Deskę, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej i Teatra DRATWA z Kłomnic,

w kategorii „Sport i turystyka” laureatem został Klub Sportowy Dragon Janów,

w kategorii „Samorządność i Polityka społeczna” statuetkę odebrał Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy,

w kategorii „Przedsiębiorczość” zwyciężył - Piotr Bąbelewski, Dyrektor Cementowni Rudniki – Cemex Sp. z o.o.,

w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia" statuetką nagrodzono - Krzysztofa Wójcika, nauczyciela, i propagatora kultury i historii regionu (gm. Kłomnice), Ochotniczą Straż Pożarną z Mykanowa i księdza generała Stanisława Rospondka.


- Wręczyliśmy osiem statuetek – to są różne środowiska. Chciałem to porozdzielać, żeby wszystkie kategorie zostały dostrzeżone. To są społecznicy, poświęcają swój czas. Wykonują wiele dobrej pracy i myślę, że tymi nagrodami w jakiś sposób – chociaż symboliczny – im dziękujemy – podsumował starosta Krzysztof Smela.


Podczas galowego koncertu „A to Polska właśnie” artyści chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprezentowali pieśni i tańce z różnych regionów Polski m.in.: „Koziery”, „Kujawiaki głuszyńskie”, „Pasła Wiktora” czy słynnego „Krakowiaka”.