Starosta wspiera sport!

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela z rąk  Mariusza Kowalika otrzymał podziękowania od Klubu Sportowego Corona Rudniki. Klub odnosił w swojej historii liczne sukcesy. Corona prowadzi sekcję siatkarską oraz tenisa stołowego.

Sport jest ważnym elementem kształtowania charakterów dzieci i młodzieży.- podkreśla Starosta Smela. Aktywność fizyczna to nie tylko budowanie prawidłowych nawyków dotyczących higieny ruchowej i wynikająca z tego prewencja chorób cywilizacyjnych, ale także stwarzanie warunków motywacji do samodoskonalenia się i umiejętności pracowania nad własnymi słabościami. Dlatego Powiat Częstochowski od lat wspiera inicjatywy sportowe. Dziękuję całemu Zarządowi KS Corona Rudniki, za otrzymane wyróżnienie. Czuję się zaszczycony! Życzę wspaniałych sukcesów wszystkim zawodnikom. Może to właśnie Ci młodzi zawodnicy Corony,  stanowią zaplecze pokoleniowe i przyszłość polskiego sportu- dodaje Smela.