Spotkanie z przedstawicielami Fundacji "Oczami Brata"

8 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie on-line pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego z przedstawicielami Fundacji „Oczami Brata”. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z ofertą fundacji dotyczącą aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięło udział 9 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego oraz przedstawiciele Fundacji „Oczami Brata” Paweł Bilski (Fundator, Prezes Zarządu i twórca Fundacji „Oczami Brata” oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”) oraz Marta Goldsztajn (Dyrektor Biura Fundacji „Oczami Brata”). Pan Paweł Bilski przedstawił genezę powstania Fundacji „Oczami Brata”, omówił działania podejmowane przez fundację na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawił propozycje współpracy w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu częstochowskiego. 

Uczestnicy wysłuchali z uwagą przekazywanych informacji. Przedstawiciele fundacji przekazali również dane kontaktowe by po konsultacjach w poszczególnych jednostkach móc nawiązać współpracę z fundacją w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych gminach.