Spotkanie w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

22 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie dotyczące planowania działań i ustalenia wartości realizacji możliwych projektów partnerskich i punktowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wszystkich 16 gmin Powiatu Częstochowskiego. Subregion Północny województwa śląskiego jest jednostką terytorialną zdefiniowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 września 2000r. jako jeden z 4 tzw. obszarów polityki rozwoju (subregionów) województwa śląskiego, obok południowego, środkowego i zachodniego. Każdy z subregionów zorganizowany jest wokół aglomeracji miejskiej o znaczeniu europejskim lub krajowym, która jest zasilana przez swój obszar funkcjonalny oraz wspomagana przez lokalne ośrodki rozwoju.

Subregion Północny obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.