Spotkanie Noworoczne w Nieznanicach


Tradycyjnie od wielu lat z początkiem roku w Pałacu w Nieznanicach spotykają się mieszkańcy Chorzenic, Witkowic i Nieznanic wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu.Tegoroczne spotkanie swoją obecnością zaszczycił Wicestarosta Jan Miarzyński, który przekazał wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia i podkreślił swoje przywiązanie do ziemi kłomnickiej.  Tego dnia nastąpiło również podsumowanie konkursu literacko-poetyckiego, którego współorganizatorem był Powiat Częstochowski. W trakcie noworocznego spotkania w Nieznanicach nie zabrakło wspólnych rozmów, wzajemnej integracji i wspólnego świętowania. Przyłączamy się do życzeń i jeszcze raz życzymy samych szczęśliwych chwil w 2023 roku!