Spotkanie Noworoczne KGW w Rzerzęczycach

Nowy rok to czas podsumowań i planów na kolejne miesiące działalności. 


Na spotkaniu w Rzerzęczycach usłyszeliśmy o planach z okazji 30. urodzin Zespołu Obrzędowego "Grusza". Z czego słynie zespół? Dla podkreślenia regionalizmu członkowie występują w strojach z poprzedniego stulecia oraz prezentują eksponaty z dawnych czasów. Z biegiem czasu „Grusza” stała się wielopokoleniowa. Dzieci i młodzież występują w uroczystościach z wielka radością. Niektóre z obrzędów są oparte na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce w Rzerzęczycach. 

Podziękowania za wkład w pielęgnowanie lokalnej kultury, folkloru i obyczajów ludowych oraz wartości polskiej wsi złożył Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński.