Rok Akademicki 2022/2023

Inauguracja roku jest dla każdej uczelni szczególnym wydarzeniem. Rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im Jana Długosza w Częstochowie rozpoczął się uroczyście 5 października w auli przy ul. Waszyngtona.

Na zaproszenie Rektora oraz Senatu Uniwersytetu w trakcie wydarzenia obecni byli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat. Rok akademicki 2022/2023 dla UJD jest szczególny tym bardziej, ponieważ stanowi zwieńczenie starań o uruchomienie nowego kierunku. Władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza wraz z lokalnymi samorządami w tym we współpracy z Powiatem Częstochowskim od wielu lat prowadziły działania zmierzające do uruchomienia kierunku lekarskiego w Częstochowie. Starosta Częstochowski Krzysztof Smela z Przewodniczącym Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzejem Kubatem, który jest lekarzem, od początku powstania inicjatywy wspierali Uniwersytet w dążeniu do uruchomienia medycyny. Rada Powiatu Częstochowskiego Uchwałą nr XXXII/244/2021 przyjęła stanowisko popierające utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Dziś śmiało możemy powiedzieć: mamy to! Od nowego roku akademickiego 2022/2023 UJD kształci lekarzy.

Jak mówi Starosta Smela: Medycyna w Częstochowie to jeden z ważniejszych czynników umocnienia naszego regionu, Ziemia Częstochowska będzie kształcić swoich Lekarzy, część z nich wyjedzie, ale znaczna część zostanie i będzie wspierać naszych mieszkańców. Cieszę się, że mogłem wesprzeć proces uruchomienia kierunku lekarskiego. Gratuluję Pani Rektor i jej Pracownikom, bo to ich trud i starania doprowadziły do dzisiejszego sukcesu!

Jak zapewniała w swoim przemówieniu Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska częstochowski uniwersytet ma szanse stać się Uniwersytetem Klasycznym, bez przymiotnikowym.

Liczba uprawnień do nadawania doktoratów stale rośnie, otwierają się nowe kierunki, w ofercie są już obecne tak prestiżowe studia jak prawo czy medycyna.

Rozpoczął się Nowy Rok Akademicki będący czasem wytężonej, ale i fascynującej pracy. Z pewnością każdy wchodząc w Rok Akademicki 2022/2023 wiąże z nim swoje nadzieje i plany. Jej Magnificencji, Wysokiemu Senatowi, Kadrze naukowo-dydaktycznej i w szczególności Studentom życzymy realizacji obranych sobie celów, tak abyście spotykając się na kolejnej inauguracji 2023-24 mogli powiedzieć, że miniony rok był czasem dobrze wykorzystanym, w którym udało się Wam osiągnąć to, co właśnie chcieliście.

          Rola, jaką pełnią Uczelnie Wyższe w naszym kraju jest nieoceniona, to właśnie od nich bezpośrednio zależy kondycja Państwa. UJD już od dawna jest kuźnią kadr nie tylko dla naszego regionu, ale i całego kraju. Wszystkiego najlepszego!