Rajd Rowerowy

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego:

Śladami rosiczki po Parku Krajobrazowym STAWKI”

I. Organizator rajdu:

- SKT PTTK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.

- Nadleśnictwo Złoty Potok.

II. Fundatorzy nagród:

- Starostwo Powiatowe w Częstochowie

- Nadleśnictwo „Złoty Potok”

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

III. Cel rajdu:

- Poznanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego STAWKI,

- Promocja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Jury,

- Upowszechnianie krajoznawstwa  i ochrony przyrody wśród turystów,

IV. Termin i miejsce rajdu:

- Rajd odbędzie się w dniu 22 maja (sobota) 2021 r.  wyjazd na trasy rowerowe po Parku Krajobrazowym Stawki nastąpi o godz. 1000. Miejsce - Leśniczówka Stawki w Zalesicach.  Zakończenie rajdu ok. godz.1300.

 

V. Trasy rowerowe: teren PK Stawki i okolice Przyrowa Start – Leśniczówka Stawki w Zalesicach.

VI. Warunki uczestnictwa:

-  Uczestnikiem rajdu może być każdy turysta, który dopełni zgłoszenia i opłaci wpisowe

-  Osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych

- Wpisowe w kwocie: 5 zł można wpłacić na mecie

W ramach wpisowego Organizator gwarantuje:

- obsługę przewodnicką,

- punkty na odznaki: Turysta Przyrodnik, Przyjaciel Środowiska Naturalnego, KOT, OTP,

- porcja kiełbaski na ognisku integracyjnym

- udział w Konkursie wiedzy krajoznawczo –przyrodniczej o Jurze,

- nagrody i dyplomy w Konkursach oraz inne niespodzianki

VII. Uczestnicy biorę udział w rajdzie na swoją odpowiedzialność, za szkody poczynione w trakcie rajdu organizator nie ponosi odpowiedzialności. Osoby niepełnoletnie w Rajdzie mogę uczestniczyć tylko pod opieka dorosłych.

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 Komandor rajdu – Jerzy Sikorski, jur23s@wp.pl, tel. 608 66 90 82