Rada powołała nowego skarbnika powiatu

Po ponad 20 latach pracy na stanowisku skarbnika powiatu, Krzysztof Toczko zrezygnował z pełnionej funkcji. Podczas dzisiejszych obrad rada powiatu odwołała go ze stanowiska i wybrała następcę. Od 27 kwietnia nowym skarbnikiem będzie Agata Osadnik-Trzepizur.

Radni jednogłośnie poparli kandydaturę zgłoszoną przez starostę Krzysztofa Smelę.  Za powołaniem Agaty Osadnik-Trzepizur na stanowisko skarbnika zagłosowało 24 radnych (1 nieobecny).


Agata Osadnik-Trzepizur  rozpoczęła pracę w Starostwie Powiatowym w Częstochowie  1 stycznia 1999 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Finansowego. W latach 2004-2006 została powołana na stanowisko Skarbnika Powiatu. Od lutego 2007 roku powróciła na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła również Studium Podatkowe organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz szereg kursów  i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości sektora finansów publicznych, wdrożenia zasad rachunkowości funduszy pomocowych, podatku VAT w powiecie i jednostkach scentralizowanych, audytu i kontroli zarządczej, zamówień  publicznych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego, w którym pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.